Kvantaška pijaca: 00h - 24h Stočna pijaca: utorak - 04h - 12h Buvljak hala: 07h - 17h

MJESTO ZA VAŠU REKLAMU

×
02.08.2021. | 12:08
Kao organizator Pantelinskog vašara, A.D."GRAD" Bijeljina će preduzeti sve potrebne mjere za poštovanje Preporuka za održavanje kulturnih manifest...
23.07.2021. | 06:34
Zbog neovlaštenog i nezakonitog ulaska i samovlasnog zauzimanja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu A.D."GRAD" Bijeljina od strane DUVAN AD Bije...
16.07.2021. | 06:39
Obavještavamo sve zainteresovane da dodatne informacije u vezi održavanja i organizacije Pantelinskog vašara mogu dobiti radnim danima u vremenu od...
31.03.2021. | 06:38
A.D."GRAD" Bijeljina uputio je zvaničan zahtjev Republičkom i gradskom štabu za vanredne situacije u kome traži primjenu istog statusa za zakupce ...
22.03.2021. | 11:31
Hala - buvlja pijaca koja se nalazi u sklopu Agrotržnog centra "Knez Ivo od Semberije" Bijeljina, neće raditi do daljnjeg.     U skladu sa Za...
11.03.2021. | 17:24
A.D."GRAD"  Bijeljina Datum, 03.03.2021. godine   Na osnovu Odluke v.d. Nadzornog odbora broj: 474/2021 od 03.03.2021. godine, A.D."GRAD" Bijelj...
10.03.2021. | 17:09
A.D."GRAD" Bijeljina Broj: 473/2021 Datum, 03.03.2021. godine   Na osnovu Odluke v.d. Nadzornog odbora br. 472/2021 od 03.03.2021. godine, A.D."...

Sve informacije u vezi sa, zakupom prostora na kontakt telefon:

Akcionarsko društvo "Grad" Bijeljina | Sva prava zadržana © 2020
Powered by limun.co