Kvantaška pijaca: 00h - 24h Stočna pijaca: utorak - 06h - 13h Buvljak hala: 07h - 17h

MJESTO ZA VAŠU REKLAMU

×
06.08.2020. | 12:25
Pantelinski vašar neće biti organizovan ! U skladu sa predloženim mjerama Gradskog štaba od 27.07.2020. godine, te odluke da se Sv. Pantelejmon...
09.07.2020. | 10:15
На основу Одлуке вд. Надзорног одбора бр.1671/2020. од 01.07.2020. године А.Д. "ГРАД" Бијељина ...

15.06.2020. | 05:39
На основу Одлуке  вд. Надзорног одбора бр. 1359/2020. од  29.05.2020 године АД“ГРАД“Бијељи...

Sve informacije u vezi sa, zakupom prostora na kontakt telefon:

Akcionarsko društvo "Grad" Bijeljina | Sva prava zadržana © 2020
Powered by limun.co