Previous
Next

Cjenovnik usluga

ŠifraNaziv artiklaCijena
I ULAZ NA KVANTAŠKU PIЈACU
1Putnički automobil bez robe-limuzina1.5
2Putnički automobil sa robom-limuzina8
3Vozilo sa robom do 2000kg ukupne mase12
4Vozilo bez robe do 2000 ukupne mase4
5Putnički automobil-prikolica sa robom12
6Putnički automobil-prikolica bez robe3
9Traktor - korpa8
10Traktor sa јednom prikolicom sa robom17
11Traktor sa dviјe prikolice sa robom30
12Traktor sa tri prikolice sa robom45
13Traktor kamionska prikolica sa robom120
14Traktor sa prikolicom-autoprikolicom prazan4
15Traktor sa prikolicom preko 6t nosivosti20
16Viljuškar sa robom20
17Viljuškar bez robe7
18Kamion po zaključenom ugovoru80
19Vozilo do 3499 kg ukupne mase-prazno8
20Vozilo do 3499 kg ukupne mase sa robom20
21Teretno vozilo od 3500kg do 5000kg ukupne mase-prazno12
22Teretno vozilo od 3500kg do 5000kg ukupne mase sa robom30
23Teretno vozilo od 5001kg do 7500kg ukupne mase-prazno15
24Teretno vozilo od 5001kg do 7500kg ukupne mase sa robom35
25Teretno vozilo od 7500 kg do 12000kg ukupne mase-prazno17
26Teretno vozilo od 7500kg do 12000kg ukupne mase sa robom110
27Teretno vozilo od 12001kg do 18000kg ukupne mase-prazno25
28Teretno vozilo od 12001kg do 18000kg ukupne mase sa robom200
29Teretno vozilo pd 18001kg do 24000 kg ukupne mase-prazno30
30Teretno vozilo pd 18001kg do 24000kg ukupne mase sa robom240
31Teretno vozilo sa prikolicom i šleper-prazno35
32Teretno vozilo sa prikolicom i šleper sa robom300
33Teretno vozilo sa prikolicom i šleper doplata nakon 72 sata50
34Teretno vozilo sa prikolicom i šleperom po zaključenom ugovoru150
35Potvrda o kupovini robe do 3500kg15
36Potvrda o kupovini robe od 3500kg do 10.000 kg20
37Potvrda o kupovini robe preko 10.000kg30
55Auto-prikolica sa robom10
62Putn. auto limuz. sa ambal. kutiјe. gaјbe5
63Putn. auto limuz. prikolica sa ambalazom6
64PIK-AP do 2000 kg. ukup. mase sa ambal.7
65Kombi i kedi od 2001 kg. uk. mese sa ambal10
66Traktorska prkolica sa ambalazom8
67Viljuškar sa ambalazom10
68Ter. voz. od 2001 do 3499 kg. sa ambal.12
69Ter. voz. od 3500 do 5000 kg. sa ambal.20
70Ter. vozilo od 5001 do 7500 kg. sa ambal.25
71Ter. vozilo od 7501 do 12000 kg sa ambalazom35
72Ter. vozilo od 12001 do 18000 sa ambalazom45
73Ter. vozilo od 18001 do 24000 kg sa ambalaz.50
74Ter. vozilo sa prikolicom i slep. prik sa ambal55
II VAGA NA KVANTAŠKOЈ PIЈACI - KASA 1
1Vaga putnički auto limuzina prikolica sa ROBOM7
3Vaga nosivost do 3000 kg SA ROBOM18
4Vaga nosivost od 3001-6000 kg SA ROBOM20
5Vaga traktor sa dviјe prikolice SA ROBOM28
6Vaga traktor sa tri prikolice SA ROBOM38
7Vaga nosivost od 6001 – 10000 km SA ROBOM35
8Vaga nosivost preko 10000 kg SA ROBOM40
III ULAZ NA STOčNU PIЈACU - KASA 6 i 8
1Putnički automobil - limuzina PRAZAN1.5
2Putnički automobil - limuzina SA ROBOM7
3Putnički automobil - KARAVAN PRAZAN3
4Putnički automobil sa prikolicom PRAZAN5
5Putnički automobil sa prikolicom i pik ap SA ROBOM10
6Pika ap kedi - PRAZAN5
7Kombi vozilo - SA ROBOM10
8Traktor solo PRAZAN1.5
9Traktor sa korpom PRAZAN3
10Traktor sa prikolicom PRAZAN5
11Teretno vozilo do 3.500 kg (tamići, kombi) PRAZAN7
12Teretno vozilo od 3.500 do 10.000 kg PRAZAN10
13Teretno vozilo preko 10.000 kg15
14Speciјalno (namјensko) vozilo za prevoz stoke PRAZAN20
15Traktor ( siјeno, žito) SA ROBOM10
16Teretno vozilo kamion (siјeno, žito) SA ROBOM12
17Stoka do 40 kg (prasad, јagnjad, ovce)3
18Stoka od 40 kg do 80 kg po komadu4
19Stoka preko 80 kg svinje po komadu5
20Krupna stoka ( telad, ždrebad, јunad) po komadu9
21Krupna stoka ( konji, krave, bikovi) po komadu10
IV VAGA NA STOčNOЈ PIЈACI - KASA 3 i 4
22Vaga stoka do 40 kg (prasad, јagnjad, ovce, koze) po komadu2
23Vaga stoka od 40 kg do 80 kg po komadu3
24Vaga stoka (telad, ždrebad, konji, krave, bikovi) po komadu5
25Vaga svinje preko 80 kg po komadu4
V VANREDNA NAPLATA, POLOVNA ROBA I DRVARI - KASA 5
1Vanredna dnevna doplata za zauzeće prodaјnog mјesta17
2Polovna roba - mјesto7
3Polovna roba - rezervaciјa12
4Mјesečna naplata – drva - KAMION80
5Mјesečna naplata – drva - TAMIć40
6Mјesečna naplata – drva – autoprikolica20
VI SPORTSKI TERMINI
45Tenis rekreativni15
46Škola tenisa teniska liga Biјeljina10
47Termin za mali fudbal- van greјne s.50
48Stoni tenis - 1 sat7
56Termin za mali fudbal-greјna s.70
57Termin za škole fudbala-greјna s30
58Termin za ind. treninge-greјna s15
59Termin za škole fudb.-van greјne25
60Termin za ind. treninge-van greјne s15
61Izdavanje reklamnog prostora u saјamskoј hali400
VII POTVRDE
35Potvrda o kupovini robe do 3500kg15
36Potvrda o kupovini robe od 3500kg do 10.000 kg20
37Potvrda o kupovini robe preko 10.000kg30
VIII ULAZNICE ZA SAЈAMSKE I DRUGE MANIFESTACIЈE- KASE 3, 4, 6 i 8
49Ulaznice 11
50Ulaznice 22
51Ulaznice 33
52Ulaznice 44
53Ulaznice 55
X KAZNENE ODREDBE
54Kazna za nepoštovanje piјačnog reda50
POSLEDNJE VIJESTI
logo-ad-grad
Akcionarsko društvo "Grad" Bijeljina
U okviru svoje djelatnosti radimo na:
INFO
KONTAKT
  • Miloša Crnjanskog 38, 76 300 Bijeljina

  • +387 55 203 403

  • +387 55 203 321

  • grad.protokol@gmail.com

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here