Previous
Next

Akcionarsko društvo “Grad” Bijeljina

Akcionarsko društvo “Grad”, Bijeljina (skraćeni naziv: A.D.”Grad” Bijeljina) sa sjedištem u Bijeljini, ulica Miloša Crnjanskog broj 38, osnovano je Odlukom SO Bijeljina broj 01.022-10/95 od 05. juna 1995.godine, kao pravni sledbenik SIZ-a za stambeno-komunalne poslove i uređenje građevinskog zemljišta. Rješenjem Osnovnog suda u Bijeljini od 14.09.1995. godine (broj rješenja FI-325/95), izvršen je upis Društva u sudski registar, kao OJDP „Grad“ Bijeljina. Nakon ovog perioda Društvo je vršilo određene izmjene i dopune registracije: promjene šifre djelatnosti, upis odgovornih lica (direktora, Upravnog i Nadzornog odbora) i dopune djelatnosti (vanjska trgovina, priređivanje sajmova i gazdovanje pijacama).

Preduzeće je izvršilo reorganizaciju u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima (“Sl. glasnik RS”, broj 75/04 i 78/11), te na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske o načinu organizovanja preduzeća donijet Statut A.D. “Grad” Bijeljina (broj 02/1-020-72/06 od 22.12.2005. godine), u kome je utvrdila visinu kapitala u iznosu od 27.087.355 KM. Osnovni kapital Društva je podjeljen na 27.087.355 akcija, nominalna vrijednost jedne akcije je 1 KM. Nakon izvršene reorganizacije izvršeno je usklađivanje utvrđene visine kapitala kod Osnovnog suda u Bijeljini i knjigovodstvenoj evidenciji Društva.

Društvo je izvršilo usklađivanje djelatnosti shodno odredbama Zakona o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj (“Sl. glasnik RS”, broj 74/10) i Uredbe o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske (“Sl.glasnik RS”, broj 119/10). Pravni osnov upisa je Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva od 05.12.2013.godine.

Šifra djelatnosti:71.11.
Petežna djelatnost:Arhitektonske djelatnosti
Matični broj:1845888
Vrsta oblika organizovanja:Akcionarsko društvo
Oblik svojine:Jednočlano akcionarsko društvo
Mjesto (sjedište):76300 Bijeljina, ul. Miloša Crnjanskog 38

-Kod poreske uprave, Ministarstva finansija Republike Srpske, Društvo je upisano pod jedinstvenim identifikacionim brojem 4400444000000.

Kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Tuzla, Društvo posluje u sistemu PDV obveznika pod identifikacionim brojem 400444000000.

Prema odredbama člana 28. Statuta, organi Društva su:

 1. Skupština akcionara, kao organ vlasnika kapitala
 2. Nadzorni odbor, kao organ nadzora nad radom Uprave Društva, i
 3. Uprava Društva.

Poslovi i radni zadaci Društva definisani su i razvrstani po organizacionim jedinicama – sektorima, odnosno službama:

 1. Ekonomsko-finansijski sektor, i
 2. Sektor pravnih i tehničkih poslova

Makroorganizacionu strukturu Društva čine još i:

 1. Odbor za reviziju, i
 2. Odjeljenje interne revizije.

Svoje finansijsko poslovanje Društvo obavlja preko sledećih računa:

Redovni računi:

Naša banka, Bijeljina554-001-00000015-36
Nova banka, Bijeljina555-001-00001470-21
NLB banka Banja Luka562-003-81375900-17
Atos banka, Banja Luka567-343-10000009-42
MF banka, Banja Luka572-246-00010781-83
  

Devizni računi:

Naša banka, Bijeljina 554-7-80000207-01-08

Atos banka, Banja Luka 567-343-00001701-44

 

Društvo zapošljava 48 radnika na neodređeno vrijeme i 3 radnika na određeno vrijeme. Stručna sprema zaposlenih u potpunosti zadovoljava potrebe Društva, s obzirom na djelatnost i poslove koji se obavljaju u okviru iste.

Operativni ciljevi Društva u 2024. godini

Ključni operativni ciljevi Društva u 2024. godini su:

 • poboljšanje, unapređenje i proširenje postojećeg nivoa usluga korisnicima usluga Društva,
 • legalizacija platoa Kvantaške pijace dobijanjem upotrebne dozvole,
 • rad Društva zasnivati na ekonomskim principima po kojima će ono biti samoodrživo i ostvarivati profitabilno poslovanje na dugi rok,
 • obezbijediti blagovremenu i urednu naplatu potraživanja od kupaca i korisnika usluga,
 • preduzimati potrebne mjere kako bi se održao procenat naplate potraživanja preko 90%, a stepen sumnjivih i spornih potraživanja sveo na 4%,
 • sprovoditi postupke javne nabavke robe, usluga i radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,
 • racionalno ulagati u izgradnju i rekonstrukciju postojećih kapaciteta,
 • nastaviti aktivnosti na povećanju prihoda i razvoju poslovnih aktivnosti Društva,
 • obezbijediti funkcionisanje (održavanje i razvoj) informacionog sistema,
 • vršiti redovnu isplatu plata i naknada prema Ugovoru o radu i granskom kolektivnom ugovoru,
 • preduzimati potrebne mjere za očuvanje i zaštitu životne sredine.

Djelatnosti

Akcionarsko društvo „Grad“ Bijeljina u okviru svoje djelatnosti radi na:

 • poslovima inžinjeringa i konsaltinga,
 • uređenju gradskog građevinskog zemljišta,
 • organizovanju sajamskih manifestacija,
 • ostalim uslužnim djelatnostima i poslovima u okviru predmeta rada.

Šifre djelatnosti: 45.110, 45.220, 45.230, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 63.120, 63.214, 70.110, 70.120, 70.200, 70.320, 74.200, 74.401, 74.402, 92.330, 92.340, 93.050.

POSLEDNJE VIJESTI
logo-ad-grad
Akcionarsko društvo "Grad" Bijeljina
U okviru svoje djelatnosti radimo na:
INFO
KONTAKT
 • Miloša Crnjanskog 38, 76 300 Bijeljina

 • +387 55 203 403

 • +387 55 203 321

 • grad.protokol@gmail.com

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here