Pratite dešavanja u vezi sajma INTERAGRO 2019 na Facebook-u!

Akcionarsko društvo “Grad“, Bijeljina (skraćeni naziv: A.D.“Grad“ Bijeljina) sa sjedištem u Bijeljini, ulica Miloša Crnjanskog broj 38, osnovano je Odlukom SO Bijeljina broj 01.022-10/95 od 05. juna 1995.godine, kao pravni sledbenik SIZ-a za stambeno-komunalne poslove i uređenje građevinskog zemljišta.

Rješenjem Osnovnog suda u Bijeljini od 14.09.1995. godine (broj rješenja FI-325/95), izvršen je upis Društva u sudski registar, kao OJDP „Grad“ Bijeljina. Nakon ovog perioda Društvo je vršilo određene izmjene i dopune registracije: promjene šifre djelatnosti, upis odgovornih lica (direktora, Upravnog i Nadzornog odbora) i dopune djelatnosti (vanjska trgovina, priređivanje sajmova i gazdovanje pijacama).

Sajam INTERAGRO 2019

Sajam poljoprivrede u Bijeljini se svrstava u grupu najznačajnijih sajamskih manifestacija poljoprivrednog karaktera u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujući tradiciji dugoj šesnaest godina ovaj sajam je stekao reputaciju mjesta na kojem se okupljaju uspješne kompanije, institucije, udruženja i pojedinci iz oblasti agrobiznisa.

Poslednje objave

16. September 2019.

Generalni sponzor sajma “Interagro 2019”

Čast nam je i zadovoljstvo da najavimo da je ove godine uloga generalnog sponzora sajamske manifestacije “Interagro 2019” koja se održava u Bijeljini u periodu od […]
7. August 2019.

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke 577-1-3-25-4-11/19

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke 07.08.2019
10. July 2019.

Informacija o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja br 1687/19, SJN 148/19

Informacija o provođenju pregovaračkog postupka – nabavka krovnog prekrivaca
 

Agrotržni centar Knez Ivo od Semberije


Adresa: Stefana dečanskog bb, 76300 Bijeljina
Telefon: +387 55 240 113 | +387 55 241 498
Faks: +387 55 240 113
E-mail: [email protected]
 

Akcionarsko društvo Grad Bijeljina

Adresa: Miloša Crnjanskog 38, 76300 Bijeljina
Telefon: +387 55 203 403
Faks: +387 55 203 321
E-mail: [email protected]
Facebook: AD Grad Bijeljina