Tenderi i licitacije

Planovi nabavki

Odluka o poništenju postupka javne nabavke br.339/2020 od 11.02.2020.g.Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Druga izmjena i dopuna plana nabavki za 2019. Preuzmi dokument
Izmjena i dopuna plana nabavki za 2019. Preuzmi dokument
Plan nabavki 2019 Preuzmi dokument

Ostalo

Obavještenje o nabavci 577-7-3-52-3-17/19.pdf 23.10.2019. Preuzmi dokument
Ispravka za obavještenje o nabavci 577-1-3-19-5-16/19.pdf 15.10.2019. Preuzmi dokument
Obavjestenje o dodjeli ugovora 577-1-3-19-5-16/19.pdf 15.10.2019. Preuzmi dokument
Obavještenje o javnoj nabavci 577-1-3-43-3-13/19 Izmjena sistema grijanja Preuzmi dokument
Ispravka za obavještenje o nabavci 577-1-3-43-8-14/19 20.9.2019. Preuzmi dokument
Obavjestenje o nabavci br.577-1-3-43-3-13/19 Nabavka i montaža krovnog prekrivača Preuzmi dokument
Obavjestenje o dodjeli ugovora 577-4-3-42-5-12/19 Nabavka i montaža krovnog prekrivača Preuzmi dokument
Odluka o ponistenju postupka javne nabavke 577-1-3-25-4-11/19 07.08.2019 Preuzmi dokument
Informacija o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja br 1687/19, SJN 148/19 Nabavka krovnog prekrivaca Preuzmi dokument
Obavještenje o nabavci 577-1-3-25-3-10/19 Izmjene sistema grijanja u Buvljak hali Preuzmi dokument
Obavještenje o nabavci 577-7-2-18-3-7/19 Usluga tehn. realizacije-štandov. opremanja sajma Preuzmi dokument
Obavještenje o nabavci 577-7-2-17-3-6/19 Usluga iznajmljivanja montažno-dem. hale i tende Preuzmi dokument
Obavještenje o poništenju postupka nabavke 577-1-3-10-4-5/19 11.4.2019. Preuzmi dokument
Obavještenje o nabavci 577-1-3-9-3-1/19 Radovi asfaltiranja Preuzmi dokument
Obavještenje o nabavci 577-1-3-10-3-2/19 Radovi izmjene sistema grijanja Preuzmi dokument

Planovi nabavki

Treća izmjena i dopuna plana nabavki za 2018. Preuzmi dokument
Druga izmjena i dopuna plana nabavki za 2018. Preuzmi dokument
Izmjena i dopuna plana nabavki za 2018. Preuzmi dokument
Plan nabavki 2018. Preuzmi dokument

Ostalo

Obavještenje o nabavci 577-7-1-22-3-4/18 Preuzmi dokument
Obavještenje o nabavci 577-1-2-17-3-3/18 Preuzmi dokument

Obavještenja o nabavci

Obavještenje o nabavci 577-7-1-37-3-6/17 Preuzmi dokument
Obavještenje o nabavci 577-7-2-10-3-3/17 Preuzmi dokument
Obavještenje o nabavci 577-7-2-9-3-2/17 Preuzmi dokument
Obavještenje o nabavci 577-7-1-25-3-5/17 Preuzmi dokument

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Odluka o poništenju postupka javne nabavke

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.