Posjeta Centru za razvoj poljoprivrede i sela Banja Luka i J.P. „Šume Republike Srpske“

Posjeta Centru za razvoj poljoprivrede i sela Banja Luka i J.P. „Šume Republike Srpske“

Domaćin sastanka između rukovodstva A.D.“Grad“ Bijeljina i Centra za razvoj poljoprivrede i sela Banja Luka bio je direktor Draško Ilić. U kratkom izlaganju ističe da je preduzeće osnovano od strane Grada Banja Luka, kao oblik organizacije od posebnog društvenog interesa organizovano radi razvoja i unapređenja poljoprivredne proizvodnje i obavljanja drugih djelatnosti od opšteg interesa na ruralnom području grada. Napominje da je Centar pravni sljedbenik Zajednice za razvoj i unapređenje sela, osnovane davne 1974. godine. Kao nosilac razvojnih aktivnosti unapređenja poljoprivredne proizvodnje, Centar vrši analize i kontinuirano radi na realizaciji niza projekata razvoja poljoprivrede na teritoriji grada, kao što su: baza podataka poljoprivrednih gazdinstava, rejonske pijace, gradske tržnice domaćih proizvoda, izgradnje azila za pse, prihvatilišta i karantina za životinje, kao i sanacija postojećih i dogradnja novih kapaciteta stočnog groblja. U pogledu ovogodišnjeg sajma INTERAGRO, direktor Ilić napominje da će se Centar predstaviti na sajmu, da će predstaviti način funkcionisanja Centra, za koji kaže da i ostale lokalne zajednice mogu primjeniti u svojim lokalnim samoupravama.

Javno preduzeće šumarstva „Šume Republike Srpske“ a.d. J.P. čiji je osnivač Vlada Republike Srpske, osnovano je radi obavljanja djelatnosti od opšteg interesa u oblasti šumarstva. Dio poslova gazdovanja šumama i šumskim zemljištem u svojini Republike obavlja preko organizacionih dijelova koje ono osniva i koji su u njegovom sastavu. U ime J.P.“Šume Republike Srpske“ dobrodošlicu predstavnicima A.D.“Grad“ priredili su direktor preduzeća Slaven Gojković i izvršni direktor za ostale šumske proizvode i ostale djelatnosti. Direktor A.D.“Grad“ Bijeljina Ratomir Draganić nakon predstavljanja INTERAGRA i njegovog razvojnog puta, istakao je da predstavljanje institucije kao što je J.P. „Šume Republike Srpske“ na ovogodišnjem sajmu, doprinosi značaju i kvalitetu u dijelu izlagačkog prostora, ali i A.D.“Grad“-u kao organizatoru podstrek za još bolju i kvalitetniju organizaciju.

Posjeta Banja Luci iskorišćena je i za sastanak sa direktorom Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ Milanom Dakićem, a na temu sponzorstva Međunarodnog sajma poljoprivrede, lova i ribolava INTERAGRO 2023. Tom prilikom postignut je dogovor da jedan od sponzora ovogodišnjeg sajma INTERAGRO 2023 bude Javno preduzeće „Putevi Republike Srpske“.

A.D.“Grad“ Bijeljina

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

POSLEDNJE VIJESTI

FACEBOOK STRANICA

logo-ad-grad
Akcionarsko društvo "Grad" Bijeljina
U okviru svoje djelatnosti radimo na:
INFO
KONTAKT
  • Miloša Crnjanskog 38, 76 300 Bijeljina

  • +387 55 203 403

  • +387 55 203 321

  • grad.protokol@gmail.com

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here