Direktor Društva

Slaviša Cacanović

Izvršni direktor ekonomsko-finansijskog sektora

Dragan Cvijetić

Nadzorni odbor

  1. Jasminka Novaković, predsjednik (Banja „Dvorovi“, Dvorovi)
  2. Dimitrije Ivanić, član (Fond PiO, RJ Bijeljina)
  3. Vedrana Bogdanović, član (RITE, a.d. Ugljevik)

Odbor za reviziju

  1. Stoja Ristić, predsjednik
  2. Zdravko Dubov, član
  3. Cvijeta Josipović, član