v.d. Direktor Društva

Radenko Lukić dipl.ecc

v.d. Izvršni direktor ekonomsko-finansijskog sektora

Savo Jovanović

Nadzorni odbor

  1. Jasminka Novaković, predsjednik (Banja “Dvorovi”, Dvorovi)
  2. Dimitrije Ivanić, član (Fond PiO, RJ Bijeljina)
  3. Vedrana Bogdanović, član (RITE, a.d. Ugljevik)

Odbor za reviziju

  1. Aleksandra Erić, predsjednik
  2. Zdravko Dubov, član
  3. Jadranka Maksimović, član