Informacija o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja br 1687/19, SJN 148/19