OGLAS O PRODAJI OSNOVNOG SREDSTVA

Na osnovu Odluke v.d. Nadzornog odbora broj: 2534/2021 od 27.10.2021.  godine AD”GRAD” Bijeljina objavljuje:

OGLAS

O PRODAJI OSNOVNOG SREDSTVA

Član 1.

Oglašava se prodaja osnovnog sredstva putničkog automobila “Citroen Jumper” neposrednom pogodbom.

Član 2.

Početna cijena iznosi 4.500,00 KM . Pravo učešća na licitaciji imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koja prije početka licitacije uplate kauciju u iznosu od 10% od ukupne početne cijene .

Član 3.

Neposredna pogodba održaće se dana 09.11.2021. godine u prostorijama A.D. “GRAD” Bijeljina sa početkom u 11,00 časova.

Član 4.

Sa najpovoljnijim ponuđačem sklopiće se Ugovor o prodaji putničkog automobila. Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja pismenog Ugovora gubi pravo na vraćanje položene kaucije.

Član 5.

Način i uslovi plaćanja cijene odrediće se u Ugovoru, kao i vrijeme i način predaje u posjed kupcu.

Član 6. 

Uplaćena kaucija najpovoljnijeg ponuđača uračunaće se u izlicitirani iznos.


Član 7.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

A.D.”GRAD” BIJELjINA

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

POSLEDNJE VIJESTI

FACEBOOK STRANICA

logo-ad-grad
Akcionarsko društvo "Grad" Bijeljina
U okviru svoje djelatnosti radimo na:
INFO
KONTAKT
  • Miloša Crnjanskog 38, 76 300 Bijeljina

  • +387 55 203 403

  • +387 55 203 321

  • grad.protokol@gmail.com

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here