Organizaciona struktura

Organizaciona struktura

 1. Skupština akcionara – Vlada Republike Srpske,
 2. Nadzorni odbor i
 3. Uprava (menadžment) Društva.

Makroorganizacija Društva

 1. Uprava Društva,
 2. Odbor za reviziju i Odjeljenje za internu reviziju,
 3. Ekonomsko-finansijski sektor,
 4. Tehnički sektor,
 5. Pravni i opšti sektor.

Uprava Društva

 1. Direktor Društva,
 2. Izvršni direktor ekonomsko-finansijskog sektora,
 3. Izvršni direktor tehničkog sektora,
 4. Izvršni direktor pravnog i opšteg sektora.

Odbor za reviziju i Odjeljenje za internu reviziju

 1. Odbor za reviziju,
 2. Odjeljenje za internu reviziju.

Ekonomsko-finansijski sektor

 1. Služba za finansijske i knjigovodstvene poslove,
 2. Služba za sajmove i propagandu,
 3. Služba za plan, analize i obračun poreza,
 4. Služba za pijace, trgovinu i menadžment.

Tehnički sektor

 1. Služba investicija,
 2. Služba održavanja,
 3. Služba nadzora,
 4. Služba uređenja zemljišta.

Pravni i opšti sektor

 1. Stručni poslovi,
 2. Administrativno-tehnički poslovi.