Posjeta gradonačelniku Trebinja g-dinu Mirku Ćuriću

Učešće na sjednici Predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske
10. March 2020.
A.D.“Grad“ Bijeljina organizovao proslavu 8. Marta
10. March 2020.

Gradonačelnik Trebinja g-din Mirko Ćurić ugostio je delegaciju A.D.“Grad“ Bijeljina. G-dinu Ćuriću je bliže predstavljena organizacija XIX Međunarodnog sajma poljoprivrede „INTERAGRO 2020“ i upućen poziv rukovodstvu Grada, kao i poslovnim subjektima sa područja Hercegovine, za učešće na predstojećem Sajmu. U razgovoru je istaknuta potreba afirmacije domaće proizvodnje, a najbolji način je upravo putem Sajma INTERAGRO.