Kvantaška pijaca: 00h - 24h Stočna pijaca: utorak - 04h - 12h Buvljak hala: 07h - 17h

MJESTO ZA VAŠU REKLAMU

×

Organizaciona struktura

Organizaciona struktura
 1. Skupština akcionara – Vlada Republike Srpske,
 2. Nadzorni odbor i
 3. Uprava (menadžment) Društva.
 
Makroorganizacija Društva
 1. Uprava Društva,
 2. Odbor za reviziju i Odjeljenje za internu reviziju,
 3. Ekonomsko-pravni sektor,
 4. Sektor tehničkih i sajamskih poslova,
 5. Radna jedinica Agrotržnicentar "Knez Ivo od Semberije" Bijeljina.
 
Uprava Društva
 1. Direktor Društva,
 2. Izvršni direktor ekonomsko-pravnog sektora.
 3. Izvršni direktor sektora za tehničke i sajamske poslove.
 

 

Sve informacije u vezi sa, zakupom prostora na kontakt telefon:

Akcionarsko društvo "Grad" Bijeljina | Sva prava zadržana © 2020
Powered by limun.co