Kvantaška pijaca: 05h - 22h Stočna pijaca: utorak - 04h - 12h Buvljak hala: 07h - 17h

MJESTO ZA VAŠU REKLAMU

×
22.03.2021. | 11:31
Hala - buvlja pijaca koja se nalazi u sklopu Agrotržnog centra "Knez Ivo od Semberije" Bijeljina, neće raditi do daljnjeg.     U skladu sa Za...
11.03.2021. | 17:24
A.D."GRAD"  Bijeljina Datum, 03.03.2021. godine   Na osnovu Odluke v.d. Nadzornog odbora broj: 474/2021 od 03.03.2021. godine, A.D."GRAD" Bijelj...
10.03.2021. | 17:09
A.D."GRAD" Bijeljina Broj: 473/2021 Datum, 03.03.2021. godine   Na osnovu Odluke v.d. Nadzornog odbora br. 472/2021 od 03.03.2021. godine, A.D."...
19.01.2021. | 18:12
Danas je u prostorijama našeg Društva održan radni sastanak Uprave A.D."GRAD" Bijeljina i gradonačelnika Grada Bijeljina, g-dina Ljubiše Petrovi...
06.08.2020. | 12:25
Pantelinski vašar neće biti organizovan ! U skladu sa predloženim mjerama Gradskog štaba od 27.07.2020. godine, te odluke da se Sv. Pantelejmon...

Sve informacije u vezi sa, zakupom prostora na kontakt telefon:

Akcionarsko društvo "Grad" Bijeljina | Sva prava zadržana © 2020
Powered by limun.co