Kvantaška pijaca: 05h - 22h Stočna pijaca: utorak - 04h - 12h Buvljak hala: 07h - 17h

MJESTO ZA VAŠU REKLAMU

×

OGLAS O PRODAJI OSNOVNOG SREDSTVA

Na osnovu Odluke v.d. Nadzornog odbora broj: 2534/2021 od 27.10.2021.  godine AD"GRAD" Bijeljina objavljuje:

 

 

OGLAS

O PRODAJI OSNOVNOG SREDSTVA

 

 

Član 1.

 

Oglašava se prodaja osnovnog sredstva putničkog automobila "Citroen Jumper" neposrednom pogodbom.

 

Član 2.

 

Početna cijena iznosi 4.500,00 KM . Pravo učešća na licitaciji imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koja prije početka licitacije uplate kauciju u iznosu od 10% od ukupne početne cijene .

 

Član 3.

 

Neposredna pogodba održaće se dana 09.11.2021. godine u prostorijama A.D. "GRAD" Bijeljina sa početkom u 11,00 časova.

 

Član 4.

 

Sa najpovoljnijim ponuđačem sklopiće se Ugovor o prodaji putničkog automobila. Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja pismenog Ugovora gubi pravo na vraćanje položene kaucije.

 

Član 5.

 

Način i uslovi plaćanja cijene odrediće se u Ugovoru, kao i vrijeme i način predaje u posjed kupcu.

 

 

Član 6. 

Uplaćena kaucija najpovoljnijeg ponuđača uračunaće se u izlicitirani iznos.

 


Član 7.

 

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

 

 

 

 

A.D."GRAD" BIJELjINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sve informacije u vezi sa, zakupom prostora na kontakt telefon:

Akcionarsko društvo "Grad" Bijeljina | Sva prava zadržana © 2020
Powered by limun.co