Kvantaška pijaca: 05h - 22h Stočna pijaca: utorak - 04h - 12h Buvljak hala: 07h - 17h

MJESTO ZA VAŠU REKLAMU

×

NAGRADE ZA IZLOŽBENA GRLA KVALITETNO-PRIPLODNE STOKE NA XIX MEĐUNARODNOM SAJMU POLJOPRIVREDE, LOVA I RIBOLOVA „ INTERAGRO 2021“

Prvog dana Sajma dodijeljena su priznanja za izložbu stoke, i to po kategorijama:

 

GOVEDARSTVO

 1. Pehar za šampionsku kolekciju junica Montbeliard rase, vlasnik: P.D. “ Semberija” a.d. Bijeljina
 2. Pehar za šampionsku kolekciju junica Holštajn-Frizijske rase, vlasnik: Simić Vićo, Vršani
 3. Pehar za priplodnu junicu, šampionku sajma ; vlasnik: P.D. “ Semberija” a.d. Bijeljina
 4. Prva nagrada i zlatna medalja za priplodnu junicu, vlasnik: Tadić Milenko, Amajlije
 5. Druga nagrada i srebrena medalja za priplodnu junicu, vlasnik: J.U.” Poljoprivredna i medicinska škola” Bijeljina
 6. Treća nagrada I bronzana medalja za priplodnu junicu,vlasnik: Dubajić Milisav, Amajlije

 

OVČARSTVO

 1. Pehar za šampionsku kolekciju u ovčarstvu, vlasnik: Stević Pero, Balatun
 2. Pehar za ovna šampiona sajma, vlasnik: Jevtić Predrag, Skelani
 3. Zlatna medalja za kolekciju priplodnih ovaca, vlasnik: Milšević Boban, Donja Čađavica
 4. Srebrna medalja za kolekciju priplodnih ovaca, vlasnik: Miljanović Miodrag, Gornji Dragaljevac
 5. Bronzana medalja za kolekciju priplodnih ovaca, vlasnik:Radišić Zoran, Bijeljina
 6. Medalja za mladog uzgajača ovaca, vlasnik: Stefan Petrović, Patkovača
 7. Nagrada za izložena grla, vlasnik: Janković Stojan, Ljeskovac
 8. Nagrada za izložena grla, vlasnik: Milošević Nikola, Donja Čađavica

 

KOZARSTVO

 1. Nagrada za izlozena grla, vlasnik: Milošević Nikola, Donja Čađavica
 2. Nagrada za izložena grla, vlasnik: Janković Stojan, Ljeskovac
 3. Nagrada za izložena grla, vlasnik: Radišić Zoran, Bijeljina

 

Čestitamo nagrađenim dobitnicima.

 

A.D."GRAD" Bijeljina

 

Sve informacije u vezi sa, zakupom prostora na kontakt telefon:

Akcionarsko društvo "Grad" Bijeljina | Sva prava zadržana © 2020
Powered by limun.co