Kvantaška pijaca: 00h - 24h Stočna pijaca: utorak - 04h - 12h Buvljak hala: 07h - 17h

MJESTO ZA VAŠU REKLAMU

×

Oglas o prodaji osnovnog sredstva

A.D."GRAD" 

Bijeljina

Datum, 03.03.2021. godine

 

Na osnovu Odluke v.d. Nadzornog odbora broj: 474/2021 od 03.03.2021. godine, A.D."GRAD" Bijeljina objavljuje

 

OGLAS

o prodaji osnovnog sredstva

Član 1.

Objavljuje se licitacija putem usmenog javnog nadmetanja za prodaju osnovnog sredstva, i to:

  • Putnički automobil (kombi), marke Citroen Jumper;

 

Član 2.

Početna cijena iznosi 4.500,00 KM.

 

Član 3.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koja prije početka licitacije uplate kauciju u iznosu od 10% od početne cijene.

 

Član 4.

Usmeno javno nadmetanje obaviće se dana 22.03.2021. godine u prostorijama A.D."GRAD" Bijeljina sa početkom u 12:00h.

 

Član 5.

Sa najpovoljnijim ponuđačem sklopiće se Ugovor o kupoprodaji.

Uplaćena kaucija najpovoljnijeg ponuđača uračunaće se u izlicitirani iznos.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja pismenog Ugovora, gubi pravo na vraćanje položene kaucije.

 

Član 6.

Način i uslovi plaćanja odrediće se u Ugovoru, kao i način predaje predmeta licitacije Kupcu.

 

Član7.

Sve informacije o prodaji osnovnog sredstva iz Člana 1., kao i uslovima licitacije, možete dobiti u A.D."GRAD" Bijeljina, ulica Miloša Crnjanskog br. 38 ili na telefon 055 203 403, svakog radnog dana u vremenu od 07:00 do 15:00h. Osnovno sredstvo iz Člana 1. možete lično pogledati na Agrotržnom centru "Knez Ivo od Semberije" u Bijeljini.

 

Član 8.

Oglas će biti objavljen na oglasnoj tabli Društva, zvaničnoj internet i facebook stranici Društva.

 

A.D."GRAD" BIJELJINA

 

 

Sve informacije u vezi sa, zakupom prostora na kontakt telefon:

Akcionarsko društvo "Grad" Bijeljina | Sva prava zadržana © 2020
Powered by limun.co