Kvantaška pijaca: 00h - 24h Stočna pijaca: utorak - 04h - 12h Buvljak hala: 07h - 17h

MJESTO ZA VAŠU REKLAMU

×

Оглас о лицитацији новоизграђених продајних мјеста на платоу Кванташке пијаце на АТЦ-у " Кнез Иво од Семберије"

А.Д."ГРАД"

Бијељина

 

Број: 3459/2020

Датум: 28.12.2020. године

 

На основу Одлуке в.д. Надзорног одбора број: 1359/2020 од 29.05.2020. године, А.Д. "ГРАД" Бијељина расписује:

ОГЛАС

о лицитацији новоизграђених продајних мјеста на платоу Кванташке пијаце на АТЦ-у "Кнез Иво од семберије"

Члан 1.

Расписјује се лицитација путем усменог јавног надметања издавања у закуп слободних продајних мјеста која се налазе у новоизграђеном објекту на платоу Кванташке пијаце на АТЦ-у "Кнез Иво од Семберије" у површини од 18м2, за продају пољопривредних производа.

Члан 2.

Почетна цијена износи 20,00 КМ/м² мјесечно или 360,00 КМ по продајном мјесту.

Члан 3.

Право учешћа на лицитацији, имају сва заинтересована физичка и правна лица која прија почетка лицитације уплате кауцију у износу од 100,00 КМ.

Члан 4.

Усмено јавно надметање из Члана 1. одржаће се дана 31.12.2020.године у просторијама А.Д. "ГРАД" Бијељина на АТЦ-у "Кнез Иво од Семберије"са почетком у 11:00 часова.

Члан 5.

Са најповољним понуђачем склопиће се Уговор о закупу предметног пословног простора. Уплаћена кауција најповољнијег понуђача урачунаће се у излицитирани износ. Уколико најповољни понуђач одустане од закључења писменог Уговора губи право на враћање положене кауције.

Члан 6.

Начин и услови кориштења одредиће се у Уговору о закупу као и вријеме и начин предаје некретнине у посјед купцу.

Члан 7.

Све информације о предметним пословним просторима и условима лицитције из Члана 1. могу се добити у АД " ГРАД" Бијељина, Милоша Црњанског 38 или на телефон 055/203-403 као и разгледати  у времену од 07:00-15:00 часова сваког радног дана.

Оглас ће бити објављен на огласној табли , интернет и facebook страници Друштва те средствима јавног информисања (НТВ"Арена", Радио "Даш" и радио "Пан").

 

АД "ГРАД"  БИЈЕЉИНА

 

Sve informacije u vezi sa, zakupom prostora na kontakt telefon:

Akcionarsko društvo "Grad" Bijeljina | Sva prava zadržana © 2020
Powered by limun.co