Kvantaška pijaca: 00h - 24h Stočna pijaca: utorak - 06h - 13h Buvljak hala: 07h - 17h

MJESTO ZA VAŠU REKLAMU

×

ОГЛАС О ИЗДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЗАКУП

Члан 1.

Објављује се издавање у закуп непокретности означених као к.ч.бр.765 у површини од 643 м2 и к.ч. број 766 у површини од 14.403 м2 обје уписане у листу непокретности број 4833 односно з.к. ул.бр.4494 К.О. Бијељина 2 путем усменог јавног надметања по почетној цијени од 40,00 КМ/1000 м2 за пољопривредну обраду.

Члан 2.

Право учешћа на лицитацији имају сва заинтересована физичка и правна лица која прије почетка лицитације уплате кауцију у износу од 10% од почетне цијене. Уплатницу о положеној кауцији,  заинтересована лица дужна су доставити у А.Д." ГРАД" Бијељина прије почетка лицитације.

Члан 3.

Усмено јавно надметање одржаће се дана 16.11.2020. године у просторијама А.Д." ГРАД" Бијељина са почетком у 11.00 часова.

Члан 4.

Са најповољнијим понуђачем склопиће се Уговор о закупу земљишта на период од једне године. Уколико најповољнији понуђач одустане од закључења писменог Уговора губи право на враћање положене кауције.

Члан 5.

Начини и услови плаћања цијене одредиће се у Уговору као и вријеме и начин предаје некретнина у посјед закупцу.

Члан 6. 

Уплаћена кауција најповољнијег понуђача урачунаће се у излицитирани износ.

Члан 7.

Оглас остаје отворен 15 дана од дана објављивања на огласној табли Друштва и дневном листу " Глас Српске".

А.Д. " ГРАД" БИЈЕЉИНА

Sve informacije u vezi sa, zakupom prostora na kontakt telefon:

Akcionarsko društvo "Grad" Bijeljina | Sva prava zadržana © 2020
Powered by limun.co