Kvantaška pijaca: 00h - 24h Stočna pijaca: utorak - 06h - 13h Buvljak hala: 07h - 17h

MJESTO ZA VAŠU REKLAMU

×

ОГЛАС О ПОНОВНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ НОВОИЗГРАЂЕНИХ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА НА ПЛАТОУ КВАНТАШКЕ ПИЈАЦЕ НА АТЦ-у "КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ"

На основу Одлуке вд. Надзорног одбора бр.1671/2020. од 01.07.2020. године А.Д. "ГРАД" Бијељина расписује

ОГЛАС О ПОНОВНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ НОВОИЗГРАЂЕНИХ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА НА ПЛАТОУ КВАНТАШКЕ ПИЈАЦЕ НА АТЦ-у "КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ"

 

Члан 1.

Расписује се поновна лицитација путем усменог јавног надметања за издавање у закуп пословних простора који се налазе у новоизграђеном објекту на платоу Кванташке пијаце на АТЦ-у "Кнез Иво од Семберије" означених бројевима: 3, 5, 6, 10 и 11 у површини од 18м2, за продају пољопривредних производа из властите производње.

 

Члан 2. 

Почетна цијена износи 20,00 КМ/м2 мјесечно.

 

Члан 3.

Право учешћа на лицитацији имају сва заинтересована физичка и правна лица које прије почетка лицитације уплаћују кауцију у износу од 100,00КМ и која су регистрована за вршење продаје пољопривредних производа из властите производње.

 

Члан 4.

Усмено јавно надметање из члана 1. одржаће се дана 20.07.2020. године у просторијама А.Д."ГРАД" Бијељина на АТЦ-у "Кнез Иво од Семберије" са почетком у 11.00 часова.

 

ЧЛАН 5.

Са најповољнијим понуђачем склопиће се Уговор о закупу предметног пословног простора. Уплаћена кауција најповољнијег понуђања урачунаће се у излицитирани износ.

Уколико најповољнији понуђач одустане од закључења писменог Уговора губи право на враћање положене кауције.

 

Члан 6.

Начини и услови коришћења одредиће се у Уговору о закупу као и вријеме и начин предаје некретнина у посјед купцу.

 

Члан 7.

Све информације о предметним пословним просторима и условима лицитације из члана 1. могу се добити у А.Д."ГРАД" Бијељина, Милоша Црњанског 38 или на телефон 055/203-403 као и разгледати у времену од 07,00-15,00 часова сваког радног дана.

Оглас остаје отворен 15 дана од дана објављивања на огласној табли Друштва и дневном листу "Глас Српске".

 

А.Д."ГРАД" БИЈЕЉИНА

 

 

 

Sve informacije u vezi sa, zakupom prostora na kontakt telefon:

Akcionarsko društvo "Grad" Bijeljina | Sva prava zadržana © 2020
Powered by limun.co