Kvantaška pijaca: 00h - 24h Stočna pijaca: utorak - 06h - 13h Buvljak hala: 07h - 17h

MJESTO ZA VAŠU REKLAMU

×

OГЛАС О ЛИЦИТАЦИЈИ НОВОИЗГРАЂЕНИХ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА НА ПЛАТОУ КВАНТАШКЕ ПИЈАЦЕ НА АТЦ-у „КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ“

На основу Одлуке  вд. Надзорног одбора бр. 1359/2020. од  29.05.2020 године АД“ГРАД“Бијељина расписује

OГЛАС  О ЛИЦИТАЦИЈИ НОВОИЗГРАЂЕНИХ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА НА ПЛАТОУ КВАНТАШКЕ ПИЈАЦЕ НА АТЦ-у „КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ“

                                                                               

Члан 1.

Расписује  се лицитација  путем усменог јавног надметања  издавања у закуп  пословних простора који се налазе у новоизграђеном објекту на Платоу Кванташке пијаце на АТЦ-у „Кнез Иво од Семберије“ (нумерацијски означени са бројевима од 01-14) у површини од 18м2, за продају пољопривредних производа из властите производње.

 

Члан 2.

Почетна цијена износи 20,00 КМ/м2 мјесечно .

 

Члан 3.

Право учешћа на лицитацији, имају сва заинтересована физичка и правна лица која прије почетка лицитације уплате кауцију у износу од 100,00 КМ.

 

Члан 4.

Усмено јавно надметање из члана 1. одржаће се дана 29.06.2020.године у просторијама А.Д. «ГРАД» Бијељина на АТЦ-у „Кнез Иво од Семберије“ са почетком у 11.00 часова.                           

                                                                                                                             

Члан 5.

Са најповољнијим понуђачем склопиће се Уговор о закупу предметног пословног простора . Уплаћена кауција најповољнијег понуђача урачунаће се у излицитирани износ.

Уколико најповољнији понуђач одустане од закључења писменог  Уговора губи право на враћање положене кауције.

 

Члан 6.

Начин и услови кориштења  одредиће се у Уговору о закупу као и вријеме и начин предаје некретнина у посјед купцу.

 

Члан 7.

Све информације о предметним пословним просторима и условима лицитације из члана 1.  могу се добити у АД „ГРАД“ Бијељина, Милоша Црњанског 38 или на телефон  055/203-403 као и разгледати у времену од 07,00 - 15,00 часова сваког радног дана.

Оглас остаје отворен 15 дана од дана објављивања на огласној табли Друштва и дневном листу „Глас Српске“.

 

 

 

 

Sve informacije u vezi sa, zakupom prostora na kontakt telefon:

Akcionarsko društvo "Grad" Bijeljina | Sva prava zadržana © 2020
Powered by limun.co