Kvantaška pijaca: 00h - 24h Stočna pijaca: utorak - 04h - 12h Buvljak hala: 07h - 17h

MJESTO ZA VAŠU REKLAMU

×

Cjenovnik usluga

Cijene usluga ulaska vozila na Kvantašku pijacu na ATC-u
Šifra Vrsta vozila Cijena u KM
1 Prazni putnički automobili – limuzina 1,00
2 Putnički automobili sa robom – limuzina 4,00
3 Traktor sa prikolicom (roba) do 6 tona nosivosti 10,00
4 Prazno teretno vozilo do 3.500 kg ukupne mase 6,00
5 Teretno vozilo sa robom do 3.500 kg ukupne mase 12,00
6 Prazni kamioni od 5.001 kg – 7.500 kg ukupne mase 10,00
7 Kamioni sa robom od 5.001 kg – 7.500 kg ukupne mase 20,00
8 Traktor sa korpom i robom 5,00
9 Putnički automobili sa prikolicom i robom 6,00
10 Prazan putnički autom.vozilo (kombi) 3,00
11 Putnički autom.vozilo, (kombi) sa robom 8,00
12 Traktor sa robom 2 prikolice 20,00
13 Traktor sa robom 3 prikolice 30,00
14 Traktor sa kamion.prikol.(roba) 100,00
15 Viljuškar sa robom 15,00
16 Prazan pik-kap, kedi 2,00
17 Pik-kap, kedi sa robom i autokaravan 6,00
18 Prazni kamioni od 7.501 kg – 12.000 kg ukupne mase 15,00
19 Kamioni sa robom od 7.501 kg – 12.000 kg ukupne mase 50,00
20 Prazan kamion od 12.001 kg do 18.000 kg ukupne mase 20,00
21 Kamioni sa robom od 12.001 kg do 18.000 kg ukupne mase 100,00
22 Kamioni sa robom od 18.001 kg do 24.000 kg ukupne mase 130,00
23 Prazan kamion od 18.001 kg do 24.000 kg ukupne mase 25,00
24 Prazni kamioni sa prikolicom i šleperi 30,00
25 Kamioni sa prikolicom i šleperi sa robom 300,00
26 Autoprikolica sa robom 5,00
27 Prazan traktor sa prikolicom i prazna autoprikolica 2,00
28 Traktor sa prikol.preko 6,000kg ukupne mase (Zmajevke i sl.prikolice) 15,00
29 Kamioni sa robom od 3,501 kg – 5,000kg ukupne mase 15,00
30 Vanredni ulazi po zaklj.ugovorima za kamion bez prikolice 50,00
31 Vanredni ulazi po zaklj.ugovorima za kamion sa robom sa prikolicom 100,00

 

Mjesečne propusnice i termini sportske hale
Šifra Naziv Cijena u KM
42 Mjesečne propusnice vlasnici lokala (kvant.pijaca, hala “A”) 10,00
43 Mjesečna propusnica – voćari i poljop.proizvođači (putnički automobil-limuzina, pik-ap, Kedi) na osnovu Ugovora 15,00
44 Mjesečna propusnica – voćari poljoprivredni proizvođači (na osnovu Ugovora) teretna vozila do 3.500kg. ukupne mase 50,00
45 Mjesečna propusnica – voćari poljoprivredni proizvođači (na osnovu Ugovora) teretna vozila od 3.501kg. – 5.000kg. ukupne mase 80,00
46 Mjesečna propusnica za vlasnike TR van ATC-a (prazan automobil – limuzina) 40,00
47 Mjesečna propusnica za vlasnike TR van ATC-a (prazno teretno vozilo do 3.500kg. ukupne mase) 80,00
51 Sportski termin – radni dan 45,00
52 Sportski termin – vikend 50,00
53 Sportski termin (tenis) 1 sat 7,00
54 Sportski termin (stoni tenis) 1 sat 3,00
40 Doplata za prod.mjesto vanr.naplata u sezoni (01.05-31.10) 20,00
41 Doplata za prodajno mjesto (vanr.naplata van sezone) 15,00
48 Potvrda o kupovini robe na Kvantaškoj pijaci za vozilo do 3,500kg 10,00
49 Potvrda o kupovini robe na Kvantaškoj pijaci za vozila od 3.501-10.000kg 15,00
50 Potvrda o kupovini robe na Kvantaškoj pijaci za vozila preko 10.000kg 25,00
60 ULAZNICE ZA SAJAM 1,00km

 

Vaganje na kolskoj vagi za vaganje punog vozila i odvagu praznog po potrebi
Šifra Naziv Cijena u KM
32 Vaga: putnički automobili sa robom u prikolici – limuzina 5,00
33 Vaga:Nosivost do 3.000kg 10,00
34 Vaga:Nosivost od 3.001-6.000kg 12,00
35 Vaga: traktor sa dvije prikolice 20,00
36 Vaga: traktor sa tri prikolice 30,00
37 Vaga:Nosivost od 6.001 – 10.000kg 20,00
38 Vaga: Kamion preko 10 tona 30,00
39 Vaga: Putnički automobil-vozilo (kombi) 10,00

 

Hala “A”
Naziv Cijena u KM
Na ime korištenja električne energije u Hali “A” mjesečni iznos – paušal 10,00

 

2. Zakupnina za lokale
Šifra Naziv Cijena u KM
2.1. Upravna zgrada I etaža 15,00 KM/m2
2.2. Upravna zgrada potkrovlje 10,70 KM/m2
2.3 Lokali na ATC-u 14,00 KM/m2
2.4. Lokal u gradu – “Crveni krst” mjesečno 500,00 KM

 

3. Zakupnina za tende
Šifra Naziv Cijena u KM
3.1 Tende zatvorene tokom godine 10,00 KM/m2
3.2. Zauzeće zemljišta van sezone (01.11-30.04.) za fiksne tende 3,00 KM/m2
3.3. Zauzeće zemljišta u sezoni (01.05-31.10.) fiksne i pokretne tende 7,00 KM/m2
3.4. Zauzeće zemljišta u sezoni samo za ugostiteljske objekte (01.05-30.11.) 7,00KM/m2

 

4. Zakupnina kod privremenog zakupa zemljišta (vašari, pijace i td.)
Naziv Cijena u KM
Zakup površine – neasvaltirani dio 16,00 KM/m2
Zakup površine – asvaltirani dio – 1m dužni 70,00 KM
Zakup površine ispred ugost.lokala na ulazu u Halu “A” 12,00 KM/m2

 

5.Zakupnina za fizička lica Kvantaška pijaca
Naziv
Početna licitaciona cijena 255,00KM sa umanjenjem 30% van sezone u periodu 01.11-30.04.
Početna licitaciona cijena 255,00KM sa uvećanjem 30% u sezoni u periodu 01.05-31.10.

 

6. Zakupnina za prodaju drva
Naziv Cijena u KM
Vozilo do 5m3 130,00
Vozilo od 5m3 do 12m3 180,00
Vozilo od 12m3 do 18m3 250,00
Kamion sa prikolicom 400,00
Kamioni sa drvima za ogrev 1m.dužni ili 1m3 2,00

 

7. Cijena grilova na stočnoj pijaci
Naziv Cijena u KM/dan
Za zakup grila malog do 5m2 25,00/dan
Za zakup grila velikog od 5m2 do 10m2 35,00/dan
Za zakup grila preko 10m2 60,00/dan

 

8. Cijene ulaska na Stočnoj pijaci
Naziv Cijena u KM
Prazni automobili i solo traktori 1,00
Vozilo sa sijenom i žitom, i sl.:  
a) traktori 5,00
b) kamioni 7,00
Prazni kombi i automobili sa prikolicom 3,00
Prazna teretna vozila 10,00
Sitna stoka do 40kg (ovce, koze, prasad) po komadu 1,00
Svinje (od 40-80kg) po komadu 2,00
Svinje preko 80kg po komadu 3,00
Telad, junad, ždrebad po komadu 5,00
Krupna stoka (bikovi, krave, konji) po komadu 6,00

 

9. Cijena usluga vaganja stoke
Naziv Cijena u KM
Vaganje sitne stoke 1,00
Svinje preko 40kg 2,00
Vaganje krupne stoke 4,00

 

10. Zakup parking mjesta za 1(jedan) mjesec
Naziv Cijena u KM
Zakup parking mjesta za 1(jedan) mjesec 40,00

 

11. Zakup sajamsko-sportske hale
Naziv Cijena u KM
Za svadbe i skupove – paket u sezoni grijanja (15.10-15.04.) 1.300,00
Za svadbe i skupove – paket van sezone (16.04-14.10.) 1.100,00

 

Zakupnina za pravna lica za prodaju voća na Kvantaškoj pijaci
Naziv Cijena u KM
Početna licitaciona cijena 300,00

 

Visina naknade za izdavanje potvrda, uvjerenja i sl.
Naziv Cijena u KM
Visina naknade za izdavanje potvrda, uvjerenja i slično 20,00

 

Cijena mjesečnih zakupa za garaže
Naziv Cijena u KM
Za zidanu garažu 50,00
Za limenu garažu 40,00
Za zemljište za postavljanje vlastite garaže 30,00

 

Sve informacije u vezi sa, zakupom prostora na kontakt telefon:

Akcionarsko društvo "Grad" Bijeljina | Sva prava zadržana © 2020
Powered by limun.co