tenderi i licitacije

7. August 2019.

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke 577-1-3-25-4-11/19

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke 07.08.2019
10. July 2019.

Informacija o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja br 1687/19, SJN 148/19

Informacija o provođenju pregovaračkog postupka – nabavka krovnog prekrivaca
10. July 2019.

DRUGA IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2019.

DRUGA IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2019.g.
13. June 2019.

Obavještenje o nabavci 577-1-3-25-3-10/19

Obavjestenje o nabavci – izmjene sistema grijanja u Buvljak hali
12. April 2019.

Obavještenje o poništenju postupka nabavke 577-1-3-10-4-5/19

Obavještenje o poništenju postupka nabavke